Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi

Általános Iskola

Látogatók

Ma0
Tegnap24
A héten71
A hónapban238
Összes23044

A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából pályázatot írt ki Diákutaztatás címmel. A pályázat útvonalának tartalmaznia kellett egy határátlépést és egy másik országbeli Kárpát-medencei iskolával való kapcsolatfelvételt oly módon, hogy közösen emlékezzünk meg a Trianoni Diktátumról. Mint a Rákóczi Szövetség Nézsai Szervezetének vezetője pályáztam és nyertem. A kirándulás után a Szövetség felé írásos beszámolót kellett küldjek fényképes mellékletekkel. Ezen beszámolót olvashatják, olvashatjátok az alábbiakban.

19055898 824793717679336 5325970761937286720 oJúnius 14-én reggel fél 7-kor indultunk iskolánk felső tagozatos tanulóival /5-6-7. osztály/ felvidéki túránkra. Letkés- Ipolyszalkánál léptük át a határt és 9 órakor már várt bennünket Bényben Koczka Gyula. Ő bényi lakos, amatőr helytörténész, lelkes lokálpatrióta, a CSEMADOK helyi szervezetének vezetője. Érdekfeszítő, gyermekeket is lekötő előadást tartott a falu történetéről, nevezetességeiről.

Megismerhettük Bényt, mint avar kori települést, szerepét az árpád korban. A Hont-Pázmány nemzetségből származó Bintől kapta a falu mai nevét s itt ütötték lovaggá István herceget, később Szent István királyunkat. A történelem viharaiban a Garam áradásainak következtében az avar gyűrűk nagy része és a két középkori templom ugyan elpusztult, de maradt egy rotunda és a Premontreiek rendházához tartozó román stílusú templom. A templom sajátságos hangulatot áraszt bélletes kapujával, gyönyörű oszlopfőivel. A körtemplom építési ideje ismeretlen, a 12 apostol tiszteletére emelték 12 ülőfülkével. Az ülőfülkék zseniális kialakítása következtében az azonos hang egyre magasabbnak hallatszik. Kipróbáltuk a rotunda akusztikáját, a csoportunkkal tartó énektanár, Demko Natália, segítségével. Koczka Gyula mesélt még az ottani viseletről (kurta szoknya), szokásokról, a falu alatt húzódó alagútrendszerről és a Szent Lászlóhoz köthető zarándokhelyről.

19221856 824791667679541 5145715699524580448 oKövetkező megállónk Garamszentbenedeken volt. A Garam festői völgyében a Háj nevű domb sarkantyúján emelkedik a kolostor komplexum. Várt bennünket az ottani szerzetes Ferenc atya megbízásából a templom és a rendház gondnoka. Ő kalauzolt bennünket és ismertette a műemlék történetét. Az egykor virágzó Benedek-rendi Apátságot első Géza királyunk alapította. Falvakat, aranybányát adományozott a rend működésének biztosítására. Az eredetileg román stílusú templomot neogótikus stílusban alakították át. A török korban erődítményként is szerepelt az apátság és kivette részét a végvári harcokból. Megcsodáltuk a gyönyörű bélletes főkaput, az úri hímzésre emlékeztető mennyezetfestést, az ólom üvegablakokat, a Szent György legendát ábrázoló falfestményt és a híres Szent Vér ereklyét. Különösen megragadta a tanulókat az Isteni sírhely, mely egy gótikus kápolnához- hasonlítható, benne a fából készült Krisztust ábrázoló szobor fekszik. A Szent Vér ereklyét Veronika kendőjének egy darabját Mátyás király adományozta a kolostornak, aki az akkori pápától kapta. Az ereklyének külön kápolnát építettek és tisztelete közel s távol elterjedt, zarándokhellyé téve a helységet. Mivel szlovák tannyelvű iskola vagyunk a velünk tartó magyar- szlovák szakos kolléga, Rusnák Atila volt segítségünkre a fordításoknál.

19143157 824793757679332 5032289212063130621 oGyönyörű vidéken vitt utunk Zólyomba. Útközben a gyerekek megismerkedtek Zólyom történelemben elfoglalt szerepével. Többek között azzal, hogy a település feletti Puszta várban halt meg 1095-ben László királyunk, akit később szentté avattak. Az általunk meglátogatott reneszánsz stílusjegyeket viselő várat a Tatárjárás után építették IV. Béla rendeletére. A vár ugyan nem volt török kézen, de jelentős szereppel bírt abban a korban. Itt született Balassa Bálint végvári hős és költő. A Rákóczi-szabadságharc alatt Bercsényi Miklós kuruc generális itt futamította meg Forgách Simon császári seregét. Zólyomban 1907-ben, az akkori Magyarország mozdonyvezetői szervezésének köszönhetően, szobrot avattak a nagyságos fejedelemnek II. Rákóczi Ferencnek. A gyerekek megismerkedtek a szobor hányatatott sorsával, elrejtésével, lebontásával, feldarabolásával. Így érkeztünk Zólyomba, ahol a vár messziről megragadta a gyerekeket. A négy sarokbástyás fecskefarkas pártázatú monumentális épület visszavitt bennünket a 13- 16. századba. Megelevenedtek a történelemből tanultak: IV. Béla, Nagy Lajos és Mátyás király, Bethlen Gábor fejedelem, Balassa Bálint költő, Bercsényi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, a lovagi tornák és a végvári harcok, a Rákóczi szabadságharc. A belső várban megnéztük a gótikus szobrokat, majd az emeleti részen a Szlovák Nemzeti Galéria képkiállítását. Itt a gyerekek képkereső feladatot kaptak. Négyes csoportokban kellett megtalálni, a képek leírását olvasva az alkotó nevét, a mű címét, a festés dátumát. Nehéz dolog a mai gyerekeket festmények elmélyült szemlélődőjévé tenni. Talán az ilyen játékos forma elindíthat egy pozitív folyamatot.

A kulturális és történelmi programok után játék és szórakozás várt ránk. A gyűgyi strandfürdőt céloztuk meg, kellemes termálvize gyerekbarát medencéi felüdülést nyújtottak. Mindenkinek jól esett a kissé feszített tempójú előzmények után egy kis lazítás.

19095514 824793671012674 5110730803371319712 oGyűgyből 6 órakor indultunk Lukanényére. Az iskola melletti parkban az I. és II. Világháborús halottakat felsoroló emlékműnél emlékeztünk meg a trianoni diktátumról. Hetedik osztályosaink és az énekkar adták elő a műsort. A megemlékezésünk után a Rákóczi Szövetség és a nézsai Általános Iskola nevében koszorút helyeztünk el. Meghatódottságunkból ocsúdva indultunk Balassagyarmaton át haza az esti órákban.

Remélem tartalmas, változatos túránk során bővültek a tanulók történelmi, művészeti, művészettörténeti ismeretei. A találkozás a határon túli magyarsággal erősítették és erősítik a magyarság és összetartozás tudatukat, hazaszeretetüket. Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy élhettünk a lehetőséggel és szellemiekben, lelkiekben gazdagabbak lehettünk.

Kívánok szép nyarat és tartalmas kirándulásokat mindenkinek:

Sági Judit Nézsa, 2017. június 22.

/A fényképeket Demkó Natália, Fábián László és Rusnák Atila készítették/

Mottó

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)